maniapoto.org.nz

Marae

 
1. KAPUTUHI MARAE
Trustee: Rore Pat Stafford
Website Address: None

 

Address of Marae:
            Waitomo Caves Road, R.D8
            Te Kuiti, Google Link
 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Maungaroa te maunga

            Ko Ngati Kaputuhi te hapu

            Ko Mangapu te awa

            Ko Kaputuhi te pa

  

 

 

 

2. MANGARAMA MARAE

Trustee: John Hughes

Website Address: None

 

Address of Marae:

            S H 3, Main Road

            Te Kuiti, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Horohoro te maunga

            Ko Ngati Apakura te hapu

            Ko Mangarama te awa

            Ko Mangarama te marae

   

 

 

 

 

3. MIRUMIRU MARAE (MAROKOPA MARAE): 

Trustee: Maxine Poa

Website Address: http://www.naumaifamily.com/site/marokopa

 

Address of Marae:

            R. D 8, Marokopa

            Te Kuiti, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Maungaroa te maunga

            Ko Marokopa te awa

            Ko Ngati Te Kanawa me Ngati Peehi nga hapu

            Ko Mirumiru te marae

 

 

 

 

 

4. MOKAU KOHUNUI MARAE

Trustee: Abe Mita

Website Address:  http://www.naumaifamily.com/site/mokau-kohunui

 

Address of Marae:

            S H 3, Main Road

            Pio Pio, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Kahuwera te maunga

            Ko Ngati Waiora te hapu

            Ko Mokau te awa

            Ko Tama Tane nga whare tupuna

            Ko Mokau Kohunui te marae

 

 

 

 

5. MOTITI MARAE

Trustee: Marissa Campbell

Website Address: http://motiti-marae.yolasite.com/

 

Address of Marae:

            Mangatea Road, R.D.

            Te Kuiti, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Tiakitia te maunga

            Ko Ngati Kinohaku, Ngati Tauhunu me

            Ngati Puta-i-te-muri nga hapu

            Ko Mangapu te awa

            Ko Whakaaro Kotahi te kauuta

            Ko Hapaingia te whare tupuna

            Ko Whakaaro Tuarua te wharekai

            Ko Rangitotohu raua ko Tititi Kahunui nga Tupuna

            Ko Motiti te marae

 

 

 

 

6. NAPI NAPI MARAE

Trustee: Robert Chase

Website Address: None

 

Address of Marae:

            Napi Napi Road, R.D.

            Pio Pio, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Kahuwera te maunga

            Ko Ngati Paretekawa te hapu

            Ko Mokau te awa

            Ko Parekahuki te tupuna whare

            Ko Turongonui te wharekai

            Ko Napinapi te marae

 

 

 

 

 

7. OPARURE PA (Te Waipatoto)

Trustee: Dan Te Kanawa

Website Address: None

 

Address of Marae:

            Oparure Road, RD5

            Te Kuiti, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Pukehokio me

            Te Tuhi o te aomarama nga puke

            Ko Ngati Kinohaku te hapu

            Ko Mangapu te awa

            Ko Oparure te pa

 

 

 

 

 

8. OTEWA MARAE (Te Hokingamai-ki-te-Nehenui 

Trustee:  Dave Tapara

Website Address: None

 

Address of Marae:

            Otewa Road, RD 5

            Otorohanga, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Pirongia te maunga

            Ko Ngati Urunumia me

            Ngati Parewaeono nga hapu

            Ko Waipa te awa

            Ko Otewa te marae

 

 

 

  

 

9. POHATUIRI PA

Trustee: Miria Tauariki

Website Address: None

 

Address of Marae:

            Nga Tapuae Road, R.D8

            Te Kuiti, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Pirongia te maunga

            Ko Ngati Uekaha te hapu

            Ko Waitomo te awa

            Ko Pohatuiri te pa

 

 

  

 

 

10. RAKAUNUI PA

Trustee: Hana Herbert

Website Address: None

 

Address of Marae:

            Rakaunui Road, R.D.

            Hauturu, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Hikurangi te maunga

            Ko Ngati Ngutu, Ngati Te Kiriwai,

            Ngati Te Kanawa nga hapu

            Ko Kawhia te moana

            Ko Moana Kahakore te whare tupuna

            Ko Rakaunui te pa

 

 

 

 

  

11. REREAMANU MARAE

Trustee: Lynn Green

Website Address:

 

Address of Marae:

            SH3, Main South Road

            Otorohanga, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Pirongia me Kakepuku nga maunga

            Ko Ngati Huiao me Ngati Te Kananawa nga hapu

            Ko Mangapu te awa

            Ko Taniora Turingenge te tupuna

            Ko Te Kawaumaaro nga whare tupuna

            Ko Tuirirangi te wharekai

            Ko Haurua te kauuta

            Ko Rereamanu te marae

 

 

 

     

12. TAREWAANGA MARAE

Trustee: Greg Loomans

Website Address: None

 

Address of Marae:

            Ouruwhero Road, R.D.

            Otorohanga, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Pirongia te maunga

            Ko Ngati Hinewai te hapu

            Ko Waipa te awa

            Ko Tarewaanga te marae

 

 

 

13. TE AHOROA MARAE:

Trustee:  Myra Hicks

Website Address: None

 

Address of Marae:

            Te Ahoroa Road, R.D.

            Te Kuiti, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Rereahu te tupuna

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Waiwaia te taniwha

            Ko Rangitoto te maunga

            Ko Ngati Pare, Paretapoto me

            Ngati Rereahu nga hapu

            Ko Waipa te awa

            Ko Te Pairu te whare tupuna

            Ko Tarapiko te kaitiaki

            Ko Te Ahoroa te marae

 

 

 

 

  

14. TE KAUAE PA:

Trustee: Ronald Takerei

Website Address: http://www.tekauae.org/ 

 

Address of Marae:

            Hangatiki East Road, RD6

            Te Kuiti, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Pukeroa te maunga

            Ko Ngati Huiao te hapu

            Ko Mangapu te awa

            Ko Niu Tireni te whare tupuna

            Ko Te Kauae te marae

 

 

 

 

      

15. TE KORAPATU MARAE

Trustee:  Maryanne Morgan

Website Address: None

 

Address of Marae:

            Hangatiki East Rd, RD6

            Te Kuiti, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Kakepuku te maunga

            Ko Ngati Te Kanawa me

            Ngati Peehi nga hapu

            Ko Mangaokewa te awa

            Ko Te Korapatu te marae

 

 

 

 

16. TE KOTAHITANGA MARAE

Trustee:  Josephine Montgomery

Website Address: None

 

Address of Marae:

            Otewa Road, RD 5

            Otorohanga, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Waipa te awa

            Ko Rangitoto, Kakepuku me

            Pirongia nga maunga

            Ko Ngati Urunumia te hapu

            Ko Waipa te awa

            Ko Te Kotahitanga te marae

 

 

 

 

 

17. TE KUITI PA:

Trustee:  Sharon James

Website Address: None

 

Address of Marae:

            Awakino Road

            Te Kuiti, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Motakiora te maunga

            Ko Ngati Rora te hapu

            Ko Mangaokewa te awa

            Ko Te Tokanganui-a-noho te whare tupuna

            Ko Te Kuiti te pa

 

 

 

 

18. TE KUMI MARAE

Trustee:  Michael Ball

Website Address: None

 

Address of Marae:

            Main Road, SH3,

            Te Kuiti, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Mahuki te tupuna

            Ko Motakiora te maunga

            Ko Ngati Rora te hapu

            Ko Mangaokewa te awa

            Ko Te Kumi te marae

 

 

 

    

19. TOKIKAPU MARAE

Trustee:  Huia Ross Davis

Website Address: None

 

Address of Marae:

            Waitomo Caves Road, RD8,

            Te Kuiti, Google Link

 

Pepeha:

            Ko Maniapoto te iwi

            Ko Owhawhe te maunga

            Ko Ngati Uekaha te hapu

            Ko Waitomo te awa

            Ko Matuaiwi te whare tupuna

            Ko Tokikapu te marae