Our Values

Manaakitanga

Ngāti Maniapoto Marae Pact Trust

Whanaungatanga

Ngāti Maniapoto Marae Pact Trust

Kotahitanga

Ngāti Maniapoto Marae Pact Trust

Rangatiratanga

Ngāti Maniapoto Marae Pact Trust
Ngāti Maniapoto Marae Pact Trust