Ōpārure Marae – Waipātōtō

Ko Te Tuhi o Te Ao Marama te maunga

Ko Maungapū te awa

Ko Tainui te waka

Ko Ngāti Maniapoto te iwi

Ko Ngāti Kinohaku te hapū

Ko Waipātōtō tuatahi me Waipātōtō tuatahi ngā whare tūpuna

Ko Te Tuhi o Te Ao Marama te wharekai

Ko Ōpārure te marae

Ngāti Maniapoto Marae Pact Trust

Trustee

Dan Te Kanawa

Dan is presently the trusts deputy chair and has been a positive active contributer to the organisation for many years. He has been a founding member since 1981 and continues to ensure the trust retains its high profile amongst our Maniapoto whanau, hapū, iwi. He strongly believes that the Ngāti Maniapoto Marae PACT Trust will continue to be a major contributor to the future development of Maniapoto.

MMPT TRUSTEE-1
Ngāti Maniapoto Marae Pact Trust