Ōtewā Marae – Ko Te Hokingamai ki te Nehenehenui

Ko Maniapoto te iwi

Ko Pirongia te maunga

Ko Ngāti Urunumia me Ngāti Parewaeono ngā hapū

Ko Waipa te awa

Ko Ōtewā te marae

Ngāti Maniapoto Marae Pact Trust

Trustee

Brian Paki

Ngāti Maniapoto Marae Pact Trust