Te Kotahitanga Marae

Ko Te Kotahitanga ō ngā iwi ō Maniapoto i raro i Te Kingitanga

Ko Tainui te waka

Ko Pirongia, ko Kakepuku, ko Rangitoto ngā maunga

Ko Waipā te awa

Ko Te Kotahitanga te tūpuna whare

Ko Te Rourou Iti Haere te Wharekai

Ko Ngāti Maniapoto te iwi

Ko Ngāti Urunūmia, Ngāti Pourāhui, Ngāti Apakura ngētehi o ngā hapū

Ngāti Maniapoto Marae Pact Trust

Trustee

Rangiawatea Tāne

Ngāti Maniapoto Marae Pact Trust
Ngāti Maniapoto Marae Pact Trust